Sunday, March 25, 2012

number one for me


“Keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan kedua ibubapa dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapanya”. 

Berbakti kepada kedua Ibu bapa, bersikap mulia serta menunaikan hak-hak terhadap mereka, adalah diantara tugas yang wajib dilaksanakan sebagai orang Islam. Perintah mentaati keduanya jelas termaktub di dalam Al-Quran. Firman Allah s.w.t:

“Dan Kami mewasiatkan (memerintahkan) kepada manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya mengandungnya dengan menderita kelemahan demi kelemahan, dan cerai-susukannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibu bapamu ! kepadaKu tempat kembali”. (Lukman:14)

Saturday, March 10, 2012

He looks at your hearts and your actions

It has been reported by Hazrat Abu Huraira (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (may peace and blessings of Allah be upon him) said:
Innallaha ta├íla la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a’malikum
(Certainly Allah does not look at your physique nor at your faces; Rather He looks at your hearts and your actions.)